Selvstudium - SMS-udsendelse

I dette selvstudium lærer du at oprette en SMS-udsendelse.

Duration: 3 minutes.

Det første trin ved oprettelse af en sms-udsendelse kaldes Indstillinger. Her kan du indstille sms-udsendelsens navn og afsender samt fastsætte arkiveringsindstillinger for udsendelsen.

 1. Skriv et navn i feltet Udsendelsens navn.

 2. I feltet Fra skal du indtaste afsenderens navn eller mobiltelefonnummer. Hvis modtagerne skal kunne besvare SMS'en, skal du taste et telefonnummer.

 3. Vælg en mappe fra listen Mappe, som du vil lægge udsendelsen i.

  Hvordan opretter jeg en mappe til udsendelser?

 4. I felterne Udvalg og Projekt kan du knytte udsendelsen til et udvalg og/eller et projekt

  Begynd at skrive i felterne Udvalg eller Projekt for at søge efter henholdsvis et udvalg eller et projekt.

 5. Klik på Næste for at gå til det næste trin.

Tip

Klik på knappen Gem + luk luk for at gemme mailudsendelsen og lukke den. Du kan arbejde videre på udsendelsen senere.

Duration: 2 minutes.

I trin 2, Skabelon, skal du beslutte, hvordan din udsendelse skal se ud. Det gør du ved at vælge en eksisterende skabelon, en tidligere udsendelse eller en skabelon fra onlinebiblioteket.

En god meddelelsesskabelon understøtter ikke alene dit budskab, den ser også godt ud på alle enheder. Hvis du vil sikre sammenhæng i dit e-mail-design på tværs af virksomheden, er det bedst at bruge en skabelon. Meddelelsesskabelonen afspejler virksomhedens image og udtryk i form af korrekte skrifttyper, farver, sociale medieplatforme og det overordnede layout for din mailudsendelse.

Når du har fundet ud af, hvilket design du vil bruge, kan du med et par klik vælge den skabelon, som din nye mailudsendelse skal baseres på.

Inden du tilføjer dit indhold, kan du vælg din virksomhedsskabelon blandt en af de mange skabeloner, der findes i vores onlinebibliotek -screenshot

Tip

Spar tid, og opret din udsendelse ved hjælp af en af de gratis skabeloner i onlineskabelonbiblioteket. Onlineskabelonbiblioteket i SuperOffice Markedsføring indeholder et bredt udvalg af professionelt designede meddelelsesskabeloner. Til gratis afbenyttelse!

 1. Vælg en skabelon på en af de følgende måder:

  • Vælg en af de tilgængelige faner (Onlineskabelonbibliotek, Seneste skabeloner, Alle skabeloner osv.) for at se tilgængelige udsendelser eller skabeloner, som du kan basere din nye mailudsendelse på.
  • Indtast et søgeord i Søg skabeloner, og tryk på ENTER eller klik på søgeikonet ikon.
 2. På listen nedenfor skal du klikke på en skabelon for at vælge den.

  Note

  Hvis du bruger en skabelon fra onlineskabelonbiblioteket, skal du klikke på Brug denne skabelon i vinduet med forhåndsvisning af skabelonen. Du omdirigeres automatisk til trinnet Indhold.

 3. Klik på Næste for at gå til det næste trin.

Tip

Klik på knappen Gem + luk luk for at gemme mailudsendelsen og lukke den. Du kan arbejde videre på udsendelsen senere.

Duration: 3 minutes.

I trinnet Indhold indtaster du indholdet af SMS'en.

 1. Skriv teksten i feltet SMS. Her kan du anvende skabelonvariabler for kontakter. Det fungerer på samme måde som for e-mail-udsendelser. Se Brug af skabelonvariabler i meddelelser.

 2. Klik på Næste for at gå til det næste trin.

Note

Antal karakterer (med mellemrum) vises i feltet Antal tegn. Det maksimale antal tegn for en SMS-besked er 160 tegn. Hvis meddelelsen overstiger 160 tegn, sendes den som 2 eller flere meddelelser.

Duration: 3 minutes.

Når du opretter en mail, skal du vælge modtagerne af udsendelsen. Du kan tilføje modtagere fra flere kilder. Du kan også konfigurere forskellige indstillinger for din udsendelse, og du kan se en forhåndsvisning af den.

Din målliste er den gruppe personer, du tror vil reagere bedst på dit budskab. Hvis du skræddersyr dit marketingbudskab specifikt til den gruppe, får du en bedre chance for succes og undgår at spilde tid og kræfter på folk, der ikke er interesseret.

Du kan bruge udvalg eller projekter og tilføje individuelle kontakter i SuperOffice CRM.

På grund af GDPR-lovgivningen er det kun de kontakter, der har givet samtykke til lovligt at blive gemt i SuperOffice CRM-databasen og modtage oplysninger, der kan tilføjes som modtagere.

Du kan enten tilføje modtagerne fra et udvalg, et projekt, en individuel kontakt eller fra en ekstern liste, du importerer -screenshot

Tilføj modtagere fra udvalg eller projekter

Du kan tilføje modtagere fra udvalg (i både SuperOffice CRM og SuperOffice Service) og fra projekter (i SuperOffice CRM).

 1. Under Tilføj modtagere skal du klikke på Udvalg eller Projekt.

 2. Klik i feltet nedenfor, og begynd at skrive navnet på udvalget eller projektet, som du ønsker at tilføje. Mens du skriver, vises forekomsterne på en dynamisk liste.

 3. Klik på et udvalg eller projekt på listen.

 4. Klik på ikonet. Udvalget eller projektet tilføjes til listen Modtagerkilder, og listen Modtagere opdateres.

 5. Gentag trin 1-4 for at tilføje flere udvalg eller projekter.

Note

Hvis du har markeret et udvalg under Arkivere udsendelser i Opsætning (trin 1), er udvalget listet under Modtagerkilder. Du kan om nødvendigt slette dette udvalg.

Tilføje personer fra SuperOffice

Du kan tilføje individuelle kontakter fra SuperOffice.

 1. Under Tilføj modtagere, klik på Person.

 2. Klik i feltet nedenfor, og begynd at skrive navnet på den person, du vil tilføje, i feltet nedenfor. Du kan også angive et firmanavn for at få vist alle personer for et firma.

 3. Vælg den ønskede person på den liste, der vises.

 4. Klik på ikonet. Personen tilføjes på listen Modtagerkilder, og listen Modtagere opdateres.

 5. Gentag trin 2-5 for at tilføje flere personer. Yderligere kontakter vil blive tilføjet den samme række på listen Modtagerkilder, og antallet af personer vil blive vist i kolonnen Navn.

Importere en list med modtagere (personer) fra en ekstern fil

Du kan tilføje modtagere af en udsendelse ved at importere dem fra en ekstern komma-separeret fil (for eksempel en .txt-fil oprettet i Notepad eller en .csv-fil oprettet i Excel).

Når du importerer en liste over navne og e-mailadresser, forsøger SuperOffice Marketing at finde de importerede modtagere i databasen i SuperOffice. Hvis der er et match, vil modtagernes virksomheder blive oplistet i kolonnen Virksomhed på listen over Modtagere. Navne/e-mailadresser, der ikke findes i SuperOfffice, filtreres fra og indgår ikke i mailudsendelsen. Det skyldes GDPR-regler.

Trin

 1. Klik på Vælg fil.

 2. Lokaliser den relevante fil (.txt, .csv eller lignende tekstformat).

 3. Klik på ikonet. Listen tilføjes på listen Modtagerkilder, og listen Modtagere opdateres.

 4. Gentag trin 2-4 for at tilføje flere modtagere. Supplerende modtagere vil blive tilføjet til den samme række i listen Modtagerkilder. Det samlede antal modtagere vil blive vist i kolonnen Navn.

Note

Denne valgmulighed er ikke tilgængelig for dokumentudsendelser.

Importere filformat

 • De enkelte modtagere skal stå på hver deres linje (række).

 • Hver enkelt modtager(række) består af det fulde navn og e-mailadressen.

  Eksempel: "John Smith, john@company.com"

  Note

  Du kan også nøjes med at angive e-mailadressen. I så fald vil navnet ikke være tilgængeligt som skabelonvariabel.

 • Onsite: Den enkelte modtager(række) kan også indeholde et mobiltelefonnummer (efter e-mailadressen), hvis du opsætter sms-udsendelser. For eksempel: "John Smith, john@company.com, 99999999". Kræver licens til Marketing SMS.

Note

Hvis du kun har mobiltelefonnummeret og skal sende en SMS, kan du angive følgende:

Indstillinger for modtager

Under Valgmuligheder kan du i den nederste del af skærmbilledet Modtagere vælge indstillinger for udsendelsen alt efter dens type.

Muligheder for de enkelte udsendelsestyper:

Mulighed Dokument E-mail SMS
Tilsidesætte samtykke og abonnement x x x
Kun én meddelelse pr. e-mailadresse x x
Opdatere modtagerliste ved afsendelse x x
Medtage virksomheder x x
Foretrukken virksomhed x x
 • Tilsidesætte samtykke og abonnement: Vælg denne valgmulighed for at sende udsendelsen til personer, som ikke har givet deres samtykke til at modtage e-markedsføring, eller som ikke abonnerer på denne udsendelsestype. Disse personer vises med status Intet samtykke på listen Modtagere.

 • Kun én meddelelse pr. e-mailadresse: Vælg denne indstilling for at fjerne dubletter af e-mailadresser i modtagerlisten (angivet i kolonnnen Dublet i kolonnen Status). Dette opdaterer listen Modtagere.

 • Opdatere modtagerliste ved afsendelse: Vælg denne valgmulighed for automatisk opdatering af modtagerlisten før afsendelse af udsendelsen. Se Opdater modtagerliste nedenfor.

 • Medtage virksomheder: Vælg denne indstilling for at medtage firmaer som modtagere.

  Note

  Hvis et firma ikke har nogen e-mailadresse, sendes udsendelsen i stedet til alle relaterede personer på modtagerlisten.

 • Foretrukken virksomhed: Vælg denne indstilling for kun at sende udsendelsen til firmaerne på modtagerlisten (og ikke de relaterede personer). Hvert firma modtager kun én udsendelse. Personer, der ikke tilhører et firma, vil stadig modtage udsendelsen.

  Note

  IndstillingenFortrukken virksomhed er kun tilgængelig, hvis du har valgt Medtag virksomheder ovenfor.

Se forhåndsvisning af udsendelsen

Når du har tilføjet modtagere til listen Modtagere, kan du se en forhåndsvisning af udsendelsen, som den vil se ud for modtagerne. Denne valgmulighed er ikke tilgængelig for dokumentudsendelser.

Note

En forhåndsvisning af udsendelsen indebærer ikke, at den bliver afsendt til modtageren.

 1. Klik på en modtager i listen Modtagere.

 2. Klik på knappen Forudvisning. Vinduet Forhåndsvisning viser udsendelsen, som den vil se ud for den pågældende modtager. Alle skabelonvariabler er blevet erstattet af de faktiske kontaktdata (navn, firma etc).

 3. Klik på alle links for at kontrollere om de virker, men husk at nulstille dem, hvis de er sporbare.

 4. Klik på ikonet for at lukke vinduet Forhåndsvisning.

Gennemgå og opdatere modtagerlisten

Når du tilføjer udvalg, projekter, kontakter og importerer lister, opdateres listen Modtagere automatisk. Hvis du har valgt Opdater modtagerliste ved afsendelse, kontrolleres dine projekter og valg, inden udsendelsen afsendes, hvis der er tilføjet, fjernet eller redigeret kontakter.

Du kan også klikke på knappen Opdater liste nedenfor listen Modtagere for at opdatere listen manuelt. Nogle af kontakterne på listen kan have ændret deres samtykke, efter du har tilføjet dem.

Note

Listen viser kun de første 50 modtagere. Klik på Indlæs alle nederst på listen for at få vist alle modtagere.

Klik på Næste for at gå til Trin 5: Bekræft. Du kan stadig gå tilbage til trinnet Modtagere for at redigere i modtagerlisten.

Tip

Klik på knappen Gem + luk luk for at gemme mailudsendelsen og lukke den. Du kan arbejde videre på udsendelsen senere.

Duration: 3 minutes.

Når du har oprettet din målliste, forberedt mailen og testet den, er du endelig nået til den spændende del – det er tid til at få udsendelsen afsendt.

Under det afsluttende trin, Bekræftelse, kan du se en sammenfatning af udsendelsen og bekræfte, at alt er korrekt. Alle fejlmeddelelser, der vises på dette skærmbillede, skal løses inden udsendelsen kan afsendes. Sendeindstillingerne er deaktiveret, hvis der er ufuldstændige trin eller manglende oplysninger i din mailudsendelse. De er angivet med rødt.

Du kan vælge, om du vil sende din mail med det samme, eller om du vil tidsindstille mailudsendelsen. Fordelen ved at tidsindstille din mail er, at du kan vælge dag og klokkeslæt for dens afsendelse. Det betyder, at du kan sende den, når du ved, at de fleste af dine modtagere vil åbne og læse din mail.

I skærmbilledet Bekræft får du en oversigt over de forudgående trin, du har gennemført, og du får mulighed for enten at afsende eller tidsindstille din mail:

I skærmbilledet Bekræft får du en oversigt over de forudgående trin, du har gennemført, og du får mulighed for enten at afsende eller tidsindstille din mail -screenshot

Sende udsendelsen med det samme

Klik på Send nu for at afsende udsendelsen med det samme. Workflowet lukker, og du kommer tilbage til fanebladet Udsendelser.

Klik på udsendelsen på listen for at se status og statistik for din afsendelse. Spor udsendelsen og få vist statistik.

Tidsindstilling af udsendelsen

For ikke at overbelaste serverne i arbejdstiden kan det være en god idé at vælge et tidspunkt om aftenen. Denne valgmulighed er ikke tilgængelig for udsendelser, der er ved at blive sendt ud, er midlertidigt stoppet eller allerede er sendt ud.

 1. Klik på Tidsplan.
 2. Under Tidsplan, vælg en af de følgende valgmuligheder:
  • Klik på ikonet Vælg dato og vælg dato og klokkeslæt for afsendelsen.
  • Klik på Sæt til nu for at indsætte dags-dato og klokkeslæt.
 3. Klik på OK. Workflowet lukker, og du kommer tilbage til fanebladet Udsendelser.

Hvad sker der så nu?

Klik på udsendelsen på listen for at se status og statistik for din afsendelse.

For at standse udsendelsen eller påbegynde en planlagt udsendelse før planlagt tid, skal du klikke på de respektive Stop eller Start - knapper.