Selvstudium - Opret et dynamisk eller statisk udvalg

I denne guide lærer du, hvordan du opretter et dynamisk eller statisk udvalg.

Duration: 3 minutes.

 1. Klik på Ny i toplinjen, og vælg Udvalg.

 2. På skærmbilledet Søg skal du klikke på den Find-indstilling, der er relevant for den datatype, du vil bruge i dit udvalg. Du kan også klikke på Typiske søgninger for at bruge foruddefinerede søgninger.

 3. Tilføj dine søgekriterier under fanen Kriterier.

 4. Klik på Søg. Fanen Resultater viser de data, der opfylder kriterierne.

 5. Hvis du vil gemme resultaterne i et udvalg, skal du klikke på Gem som udvalg. Hvis ikke, skal du indsnævre dine søgekriterier.

 6. I dialogboksen Gem som udvalg skal du vælge type:

  • Dynamisk udvalg - denne type udvalg vil altid blive opdateret med medlemmer, der matcher udvælgelseskriterierne.
  • Statisk udvalg - denne type udvalg indeholder kun de medlemmer, du har tilføjet manuelt.
 7. Klik på Gem.

 8. Indtast navnet på det nye udvalg, hvor der står Udvalgsnavn. Dette felt er obligatorisk.

  Hvis du forsøger at registrere et udvalg med samme navn som et eksisterende udvalg, åbnes dialogboksen Dubletter. Dette fungerer på samme måde som for firmaer. Dette kan du læse mere om under Dubletter.

 9. I feltet Udvalg er kan du ændre til en anden type udvalg, hvis det er nødvendigt.

Duration: 3 minutes.

 1. I feltet Ejer vises den bruger, der er logget på, automatisk.

  Når du har gemt et nyt udvalg, kan du ændre ejeren ved at redigere udvalget. Det vil i praksis sige, at du overfører det fra dig selv til en anden person. For at redigere et udvalg skal du enten eje det eller have administratorrettigheder, eller du skal have redigeringsrettigheder via præferencen Funktioner.

 2. I feltet Kategori vælger du den udvalgstype, du ønsker. Disse er defineret i Indstillinger og vedligeholdelse.

 3. I feltet Synlig for kan du vælge, om udvalget skal være synligt for alle, være privat (kun synligt for den person, der er defineret som ejer) eller være synligt for alle i den brugergruppe, som ejeren tilhører.

 4. Tilføj en beskrivelse af udvalget i feltet Beskrivelse, hvis det er relevant.

 5. Marker Udført for at angive, at udvalget er inaktivt. Hvis du ønsker, at udvalget skal være aktivt, lader du afkrydsningsfeltet være tomt.

Duration: 3 minutes.

 1. Hvis du vil føje udvalget til foretrukne, skal du klikke på stjerneikonet ikon. Stjernen bliver gul ikon, og udvalget føjes med det samme til foretrukne. Nu kan du hurtigt få adgang til udvalget ved at klikke på ikon fra menuen Navigator.

 2. Når du er færdig med at definere kernedataene for udvalget, skal du klikke på Gem.