Opplæring - utsendelse av skjemarespons

I denne opplæringen lærer du å opprette en utsendelse av skjemarespons.

Duration: 3 minutes.

Det første trinnet når du skal lage et skjemasvar, kalles Oppsett. Her kan du angi informasjonen i meldingshodet, slik som avsender, svaradresse og emne. Du kan også legge til vedlegg, angi arkiveringsalternativer for utsendelsen og velge sporingsalternativer.

 1. Skriv inn et navn i feltet Navn på utsendelse.

 2. Skriv inn emnet på e-posten i feltet E-postemne.

 3. I Fra-listen velger du Bruk alltid og skriver inn avsenders e-postadresse i feltet nedenfor for å bruke samme avsender for alle utsendelser. Du kan også velge at en salgsperson eller supportperson skal stå som avsender, hvis de er angitt for den aktuelle mottakeren. Skriv inn en e-postadresse som skal brukes hvis ingen salgsperson eller supportperson er tilgjengelig. Hvis administratoren har aktivert preferansen e-postvarsel for global, velger du domenet du vil sende fra, i nedtrekksmenyen. Hvis ikke, skriver du inn adressen og domenet du vil sende fra.

  Note

  SuperOffice vil utføre et SPF-oppslag (Sender Policy Framework) for å bekrefte at domenet du sender fra, har en gyldig SPF-oppføring. Du vil ikke kunne sende utsendelsen fra et domene som ikke har en gyldig SPF-oppføring. (KUN PÅ NETT)

 4. I listen Svar til har du de samme alternativene som over. I tillegg kan du velge Bruk "Fra" som avsenderadresse. Alle svar vil deretter bli sendt til avsenderen.

 5. I listen Mappe velger du en mappe du vil plassere utsendelsen i.

  Hvordan oppretter jeg en utsendelsesmappe?

 6. I feltene Utvalg og Prosjekt kan du knytte utsendelsen til et utvalg og/eller et prosjekt. Hvis du legger til et utvalg, legges eventuelle personer i utvalget til som mottakere i utsendelsen.

  Begynn å skrive inn i feltene Utvalg eller Prosjekt for å søke etter henholdsvis et utvalg eller et prosjekt.

 7. Vedlegg: Hvis du vil legge til ett eller flere vedlegg i utsendelsen, velger du en av følgende metoder:

  • Klikk på Last opp filer (eller dra og slipp her) for å bla til og legge til en fil fra en disk eller server.
  • Dra og slipp en fil fra Windows Utforsker til feltet for vedlegg.
  • Klikk på Velg et CRM-dokument for å velge et dokument i SuperOffice CRM.
 8. Under Sporing finner du følgende alternativer:

  • Spor alle koblinger: Velg dette alternativet for å spore alle koblinger i utsendelsen. Dette omfatter også koblinger som ikke er registrert som sporede koblinger i SuperOffice Marketing, for eksempel uregistrerte koblinger fra maler eller gamle utsendelser, eller koblinger som er angitt direkte i kilde-/HTML-koden.

  • Bruk Google Analytics: Velg dette alternativet for å spore utsendelsen og koble den til Google Analytics (hvis dette er konfigurert for nettstedet). I feltene nedenfor angir du data som skal legges til som parametere i de sporede URL-adressene.

   • Medium: Dette feltet er satt til E-post som standard. Du kan ikke redigere dette feltet.

   • Kilde: Skriv inn kilden til utsendelsen, for eksempel superoffice-utsendelser.4

   • Kampanje: Skriv inn typen utsendelse, for eksempel "nyhetsbrev" eller "leads-oppfølging", eller skriv inn et bestemt kampanjenavn, for eksempel "vårsalg-juni-21" eller "oppgraderingskampanje-v9".

 9. Klikk på Neste for å gå til neste trinn.

Duration: 2 minutes.

På det andre trinnet, Mal, må du bestemme hvordan utsendelsen skal se ut. Dette gjør du ved å velge en eksisterende mal, en tidligere utsendelse eller en mal fra det elektroniske arkivet.

En god meldingsmal støtter ikke bare meldingen din, men ser også bra ut på alle enheter. Hvis du vil sikre ensartet e-postdesign på tvers av hele selskapet, er det best å bruke en mal. Meldingsmalen vil gi deg selskapets særpreg med riktige skrifttyper, farger, plattformer på sosiale medier og generelt utseende på utsendelsen.

Etter at du har funnet ut hvilket design du ønsker å bruke, kan du velge malen du vil basere den nye utsendelsen på med noen få klikk.

Velg bedriftsmalen din fra en av de mange malene som er tilgjengelige i det elektroniske bibliotek vårt, før du legger til innholdet ditt -screenshot

Tip

Spar litt tid og sett opp utsendelsen ved å bruke en av de kostnadsfrie malene i det Elektroniske malbiblioteket. Det elektroniske malbiblioteket i SuperOffice Marketing inneholder et bredt utvalg av profesjonelt utformede meldingsmaler. Til gratis bruk!

 1. Velg en mal på en av følgende måter:

  • Velg en av de tilgjengelige fanene (Elektronisk malbibliotek, Nylige maler, Alle maler osv.) for å se tilgjengelige utsendelser som du kan basere den nye utsendelsen på.
  • Angi en søketekst i Søk maler og trykk på ENTER eller klikk på søkeikonet ikon.
 2. Klikk på en mal i listen nedenfor for å velge den.

  Note

  Hvis du bruker en mal fra det elektroniske malbiblioteket, klikker du på Bruk denne malen i vinduet for forhåndsvisning av malen. Du dirigeres automatisk til trinnet Innhold.

 3. Klikk på Neste for å gå til neste trinn.

Tip

Klikk på Lagre + lukk-knappen for å lagre og lukke utsendelsen. Du kan fortsette å arbeide med utsendelsen senere.

Duration: 3 minutes.

I trinnet Innhold kan du redigere utseendet til og innholdet i e-posten og legge til koblinger og bilder.

Redigeringsprogrammet for utsendelser gir deg fleksibilitet og frihet til å designe utsendelsene dine akkurat slik du vil ha dem.

Du kan opprette og lagre innholdsblokker som alle brukerne dine kan velge og vrake mellom, slik at dere ikke bare kan jobbe raskere, men også sikre merkevarekonsistensen. Eller du kan starte en utsendelse helt fra bunnen av.

Trinnvise veiledninger:

Tip

Klikk på Lagre + lukk-knappen for å lagre og lukke utsendelsen. Du kan fortsette å arbeide med utsendelsen senere.