Opplæring - SMS-utsendelse

I denne opplæringen lærer du å opprette en SMS-utsendelse.

Duration: 3 minutes.

Det første trinnet når du skal lage en SMS-utsendelse, kalles Oppsett. Her kan du angi navnet på SMS-utsendelsen og avsenderen samt angi arkiveringsalternativer for utsendelsen.

 1. Skriv inn et navn i feltet Navn på utsendelse.

 2. I Fra-feltet skriver du inn avsendernavnet eller telefonnummeret. Hvis du vil at mottakerne skal svare på SMS-en, må du angi et telefonnummer.

 3. I listen Mappe velger du en mappe du vil plassere utsendelsen i.

  Hvordan oppretter jeg en utsendelsesmappe?

 4. I feltene Utvalg og Prosjekt kan du knytte utsendelsen til et utvalg og/eller et prosjekt

  Begynn å skrive inn i feltene Utvalg eller Prosjekt for å søke etter henholdsvis et utvalg eller et prosjekt.

 5. Klikk på Neste for å gå til neste trinn.

Tip

Klikk på Lagre + lukk-knappen for å lagre og lukke utsendelsen. Du kan fortsette å arbeide med utsendelsen senere.

Duration: 2 minutes.

På det andre trinnet, Mal, må du bestemme hvordan utsendelsen skal se ut. Dette gjør du ved å velge en eksisterende mal, en tidligere utsendelse eller en mal fra det elektroniske arkivet.

En god meldingsmal støtter ikke bare meldingen din, men ser også bra ut på alle enheter. Hvis du vil sikre ensartet e-postdesign på tvers av hele selskapet, er det best å bruke en mal. Meldingsmalen vil gi deg selskapets særpreg med riktige skrifttyper, farger, plattformer på sosiale medier og generelt utseende på utsendelsen.

Etter at du har funnet ut hvilket design du ønsker å bruke, kan du velge malen du vil basere den nye utsendelsen på med noen få klikk.

Velg bedriftsmalen din fra en av de mange malene som er tilgjengelige i det elektroniske bibliotek vårt, før du legger til innholdet ditt -screenshot

Tip

Spar litt tid og sett opp utsendelsen ved å bruke en av de kostnadsfrie malene i det Elektroniske malbiblioteket. Det elektroniske malbiblioteket i SuperOffice Marketing inneholder et bredt utvalg av profesjonelt utformede meldingsmaler. Til gratis bruk!

 1. Velg en mal på en av følgende måter:

  • Velg en av de tilgjengelige fanene (Elektronisk malbibliotek, Nylige maler, Alle maler osv.) for å se tilgjengelige utsendelser som du kan basere den nye utsendelsen på.
  • Angi en søketekst i Søk maler og trykk på ENTER eller klikk på søkeikonet ikon.
 2. Klikk på en mal i listen nedenfor for å velge den.

  Note

  Hvis du bruker en mal fra det elektroniske malbiblioteket, klikker du på Bruk denne malen i vinduet for forhåndsvisning av malen. Du dirigeres automatisk til trinnet Innhold.

 3. Klikk på Neste for å gå til neste trinn.

Tip

Klikk på Lagre + lukk-knappen for å lagre og lukke utsendelsen. Du kan fortsette å arbeide med utsendelsen senere.

Duration: 3 minutes.

I trinnet Innhold skriver du innholdet i SMS-en.

 1. I feltet SMS-tekst skriver du inn teksten. Her kan du kan bruke malvariabler for personer. Dette fungerer på samme måte som for e-postutsendelser. Se Bruke malvariabler i meldinger.

 2. Klikk på Neste for å gå til neste trinn.

Note

Antallet tegn (inkludert mellomrom) vises i feltet Antall tegn. En SMS-melding kan maksimalt bestå av 160 tegn. Hvis meldingen overskrider 160 tegn, blir den sendt som to eller flere meldinger.

Duration: 3 minutes.

Når du oppretter en utsendelse, må du velge mottakerne av utsendelsen. Du kan legge til mottakere fra flere kilder. I tillegg kan du her angi ulike utsendelsesalternativer og forhåndsvise utsendelsen.

Mållisten er gruppen med personer du tror vil reagere best på meldingen din. Hvis du skreddersyr markedsføringsmeldingen din spesifikt til den gruppen, får du en større sjanse til å lykkes og unngår å kaste bort tid og krefter på folk som ikke er interessert.

Du kan bruke utvalg, prosjekter eller legge til enkeltpersoner i SuperOffice CRM.

På grunn av GDPR-lovgivningen er det bare personene som har gitt samtykke til å bli lovlig lagret i SuperOffice CRM-databasen og motta informasjon, som kan legges til som mottakere.

Du kan legge til mottakere fra utvalg, prosjekt, én enkelt person eller en ekstern liste som du må importere -screenshot

Legge til mottakere fra utvalg og prosjekter

Du kan legge til mottakere fra utvalg (fra både SuperOffice CRM og SuperOffice Service) og prosjekter (fra SuperOffice CRM).

 1. Under Legg til mottakere klikker du på Utvalg eller Prosjekt.

 2. Klikk i feltet nedenfor og begynn å skrive inn navnet på utvalget eller prosjektet du vil legge til. Mens du skriver, viser en dynamisk liste de ulike treffene.

 3. Velg et utvalg eller et prosjekt i listen.

 4. Klikk på ikon. Utvalget eller prosjektet legges til i listen Mottakerkilder, og listen Mottakere oppdateres.

 5. Gjenta trinn 1 til 4 for å legge til flere utvalg eller prosjekter.

Note

Hvis du gjorde et utvalg under Arkiver utsendelse i Oppsett (trinn 1), står dette utvalget oppført under Mottakerkilder. Du kan slette dette utvalget om nødvendig.

Legge til personer fra SuperOffice

Du kan legge til enkeltpersoner fra SuperOffice.

 1. Under Legg til mottakere klikker du på Person.

 2. Klikk i feltet under og begynn å skrive inn navnet på personen du vil legge til. Du kan også angi et firmanavn for å vise alle personer tilknyttet et firma.

 3. Velg personen fra listen som vises.

 4. Klikk på ikon. Personen legges til i listen Mottakerkilder, og listen Mottakere oppdateres.

 5. Gjenta trinn 2-5 for å legge til flere personer. Ytterligere personer vil bli lagt til i samme rad i listen Mottakerkilder, og antall personer vises i kolonnen Navn.

Importere en liste over mottakere (personer) fra en ekstern fil

Du kan legge til mottakere i en utsendelse ved å importere dem fra en ekstern kommadelt fil (for eksempel en TXT-fil opprettet i Notepad eller en CSV-fil opprettet i Excel).

Når du importerer en liste med navn og e-postadresser, prøver SuperOffice Marketing å finne de importerte mottakerne i SuperOffice-databasen. Ved eventuelle treff vil mottakernes firmaer stå oppført i Firma-kolonnen i listen Mottakere. Eventuelle navn/e-postadresser som ikke finnes i SuperOfffice, filtreres ut og inkluderes ikke i utsendelsen. Dette skyldes GDPR-bestemmelser.

Trinn

 1. Klikk på Velg fil.

 2. Finn den relevante filen (txt, csv eller tilsvarende tekstformat).

 3. Klikk på ikon. Listen legges til i Mottakerkilder-listen, og Mottakere-listen oppdateres.

 4. Gjenta trinn 2-4 for å legge til flere mottakere. Ytterligere mottakere vil bli lagt til i samme rad i listen Mottakerkilder. Det totale antall mottakere vises i kolonnen Navn.

Note

Import er ikke tilgjengelig for utsendelse av dokumenter.

Importere filformat

 • Hver mottaker må stå på en egen linje (rad).

 • Hver mottaker (rad) består av hele navnet og e-postadressen.

  Eksempel: "Jon Sørensen, john@company.com"

  Note

  Du kan også angi bare e-postadressen. Navnet vil deretter ikke være tilgjengelig som malvariabel.

 • Onsite: Hver mottaker (rad) kan også inneholde et mobiltelefonnummer (etter e-postadressen) hvis du oppretter SMS-utsendelser. For eksempel: "Jon Sørensen, john@company.com, 99999999". Krever markedsføringslisens for SMS.

Note

Hvis du bare har mobiltelefonnummeret og skal sende SMS, kan du angi følgende: " , , 99887766".

Alternativer for mottakere

Under Alternativer i den nedre delen av bildet Mottakere kan du velge alternativer for utsendelsen basert på typen.

Tilgjengelighet per utsendelsestype:

Alternativ Dokument E-post SMS
Overstyr samtykke og abonnement x x x
Bare én melding per e-postadresse x x
Oppdater mottakerliste ved sending x x
Ta med firmaer x x
Bruk helst firma x x
 • Overstyr samtykke og abonnement: Velg dette alternativet hvis du vil sende utsendelsen også til personer som ikke har gitt sitt samtykke til å motta e-markedsføring, eller som ikke abonnerer på denne utsendelsestypen. Disse personene er oppført med statusen Ikke samtykke i listen Mottakere.

 • Bare én melding per e-postadresse: Velg dette alternativet for å fjerne dupliserte e-postadresser i mottakerlisten (angitt av Duplikat i Status-kolonnen ). Dette oppdaterer listen Mottakere.

 • Oppdater mottakerliste ved utsendelse: Velg dette alternativet for å oppdatere mottakerlisten automatisk før utsendelse. Se Oppdatere mottakerliste nedenfor.

 • Inkluder firmaer: Velg dette alternativet for å ta med firmaer som mottakere.

  Note

  Hvis et selskap ikke har noen e-postadresse, sendes i stedet utsendelsen til alle relaterte personer i mottakerlisten.

 • Foretrekk firma: Velg dette alternativet for å sende utsendelsen bare til firmaene i mottakerlisten (og ikke de relaterte personene). Hvert firma vil bare motta én utsendelse. Personer som ikke tilhører et selskap, vil fortsatt motta utsendelsen.

  Note

  Alternativet Foretrekk firma er bare tilgjengelig hvis du har valgt Inkluder firmaer ovenfor.

Forhåndsvise utsendelsen

Når du har lagt til mottakere i listen Mottakere, kan du forhåndsvise utsendelsen slik den vil se ut for en av mottakerne. Forhåndsvisning er ikke tilgjengelig for utsendelse av dokumenter og SMS-er.

Note

Utsendelsen sendes ikke til mottakeren ved forhåndsvisning.

 1. Klikk på en mottaker i listen Mottakere.

 2. Klikk på knappen Forhåndsvis. Vinduet Forhåndsvis viser utsendelsen slik den vil se ut for den valgte mottakeren. Alle malvariabler (for eksempel navn og firma) erstattes med faktiske data.

 3. Klikk på koblinger for å kontrollere at de fungerer, men husk å nullstille dem hvis de spores.

 4. Klikk på ikon for å lukke visningsvinduet.

Gå gjennom og oppdatere mottakerlisten

Når du legger til utvalg, prosjekter, personer og importerer lister, oppdateres listen Mottakere automatisk. Hvis du har valgt Oppdater mottakerliste ved utsendelse, vil prosjektene og utvalgene kontrolleres før utsendelsen sendes, i tilfelle personer er lagt til, fjernet eller redigert.

I tillegg kan du klikke på knappen Oppdater liste nedenfor listen Mottakere for å oppdatere listen manuelt. Enkelte av personene på listen kan ha endret sitt samtykke etter at du la dem til.

Note

Bare de første 50 mottakerne vises i listen. Klikk på Last inn alle nederst i listen for å vise alle mottakere.

Klikk på Neste for å gå til trinn 5: Bekreft. Du kan fortsatt gå tilbake til trinnet Mottakere for å redigere mottakerlisten.

Tip

Klikk på Lagre + lukk-knappen for å lagre og lukke utsendelsen. Du kan fortsette å arbeide med utsendelsen senere.

Duration: 3 minutes.

Etter at du har opprettet mållisten din, forberedt utsendelsen og testet den, har du endelig kommet til den spennende delen – det er på tide å sende utsendelsen.

I det siste trinnet, Bekreft, kan du vise et sammendrag av utsendelsen og bekrefte at den er korrekt. Eventuelle feilmeldinger som vises i dette bildet, må løses før utsendelsen kan sendes. Alternativene for sending deaktiveres hvis det er ufullstendige trinn eller manglende informasjon i utsendelsen. Disse indikeres med rødt.

Du kan velge om du vil sende utsendelsen med det samme, eller om du vil planlegge utsendelsen. Fordelen med å planlegge utsendelsen er at du kan velge dagen og klokkeslettet den skal sendes. Det betyr at du kan sende den når du vet at de fleste av mottakerne dine vil åpne og lese utsendelsen din.

På Bekreft-bildet finner du et sammendrag av trinnene du har gjennomført så langt, og du kan velge mellom å sende eller planlegge utsendelsen:

På Bekreft-bildet finner du et sammendrag av trinnene du har gjennomført så langt, og du kan velge mellom å sende eller planlegge utsendelsen -screenshot

Sende utsendelsen nå

Klikk på Send nå for å sende utsendelsen med det samme. Arbeidsflyten lukkes, og du returneres til fanen Utsendelser.

Klikk på utsendelsen i listen for å vise sendestatus og statistikk. Slik sporer du utsendelsen og viser statistikk.

Planlegge utsendelse

For ikke å overbelaste serverne i arbeidstiden kan det være hensiktsmessig å velge et tidspunkt på kvelden. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for utsendelser som allerede er startet, midlertidig stoppet eller ferdige.

 1. Klikk på Planlegg.
 2. Under Planlegg utsendelse velger du et av følgende alternativer:
  • Klikk på Velg dato-ikonet ikon, og velg datoen og klokkeslettet da utsendelsen skal starte.
  • Klikk på Sett til nå for å sette inn dagens dato og gjeldende klokkeslett.
 3. Klikk på OK. Arbeidsflyten lukkes, og du returneres til fanen Utsendelser.

Hva skjer nå?

Du kan klikke på utsendelsen i listen for å vise sendestatus og statistikk.

Hvis du vil stoppe utsendelsen eller starte en planlagt utsendelse før planen, klikker du på henholdsvis Stopp- eller Start-knappen.